Image

Concept


In de periode 2017 tot en met 2019 hebben de partners in dit project gewerkt aan de ontwikkeling van een modulair opgebouwde training, die verder ontwikkeld is gedurende de zes trainingen die gegeven zijn. Het doel was om een ​​5-daagse training te ontwikkelen voor docenten en creatieve professionals die al samenwerkten om culturele activiteiten te ontwikkelen en verzorgen. In een tijd waarin diversiteit en interculturaliteit van cruciaal belang zijn voor mensen die met kinderen en jongeren werken, wilden we onderzoeken hoe leraren en creatieve professionals deze kwesties konden meenemen in hun reguliere praktijk. We trainden mensen om met diversiteit om te gaan en we verkenden welke delen van onze activiteiten de meeste waarde konden toevoegen aan cultuureducatie binnen en buiten scholen.

Wat volgt is een gedetailleerde beschrijving van de training die we hebben ontwikkeld, waarin alle activiteiten in detail worden uitgelegd, met aanvullend informatie over het doel van elke activiteit, de benodigde middelen en hoe de gebruikte ruimtes moeten worden ingericht. We zijn er van overtuigd dat mensen de website ook zullen bezoeken om inspiratie op te doen voor hun eigen werk, en dat het door ons aangeboden materiaal zal worden aangepast en hergebruikt op manieren die we ons niet kunnen voorstellen. Daar zijn we blij mee.

We willen niet beweren dat ons werk hoogst origineel is. Het is gebaseerd op en geïnspireerd door het werk van vele anderen. Het is niet mogelijk om alle bronnen te benoemen, en we hebben de meeste ideeën die we vonden aangepast voor onze eigen doeleinden. We zijn de velen die ons zijn voorgegaan zeer dankbaar en we hebben ons best gedaan om geen inbreuk te maken op enig auteursrecht door materiaal in het publieke domein te gebruiken. Als iemand echter van mening is dat we hun auteursrecht of gebruikt materiaal hebben geschonden zonder de juiste toestemming, neem dan onmiddellijk contact met ons op en we zullen het verwijderen. Elke oefening en activiteit in de training heeft alternatieven die we hadden kunnen gebruiken en indien nodig zullen we ze vervangen.

Er zijn een aantal belangrijke punten die we onder de aandacht willen brengen bij iedereen die het materiaal wil gebruiken.

Facilitators, trainers en lokale organisatoren

Iedere training werd geleid door minimaal twee facilitators, zodat de input van de programmaleiders voortdurend veranderden. Als je een training van een volledige week geeft, raden we je aan om met meer dan één facilitator te werken. Daarnaast werd elke trainingsweek ondersteund door een lokale organisator. Deze extra ondersteuning is van enorm belang. De lokale organisatoren zijn er om te helpen de training op de locatie mogelijk te maken, om ervoor te zorgen dat alle materialen beschikbaar zijn en om de logistiek, zoals accommodatie en maaltijden, te ondersteunen. Het is teveel voor de facilitators om dit ook te moeten doen.

Voor wie het trainingsmateriaal is ontwikkeld

Het materiaal is ontwikkeld voor gebruik door ervaren trainers. Als onderdeel van dit programma hebben we ervaren trainers uitgenodigd om ons te helpen bij het verzorgen van verschillende trainingsweken. Hun ervaring was van onschatbare waarde, omdat ze ons hielpen om de laatste trainingsmodules vorm te geven, en ons te laten zien hoe verschillende facilitators het materiaal interpreteren. Elke goede facilitator heeft zijn eigen stijl en aanpak, en dit is een belangrijk element naast de details van de training die hier wordt gegeven.

Algemene pedagogische uitgangspunten

Tijdens de training hebben we steeds aandacht gehad voor de pedagogiek waarvan we vonden dat die op scholen of in samenwerking met scholen moest worden gebruikt. Daarom zijn we vooral uitgegaan van uitdagingen en niet van het geven van antwoorden, waarbij de activiteiten zowel fysiek, sociaal, emotioneel als intellectueel van aard zijn, en veeleisend zijn. De activiteiten waren zo ingericht dat men niet bang hoefde te zijn om risico’s te nemen of te falen, waarbij we ervoor zorgden dat iedereen betrokken was en bij kon dragen. Met de opzet van de activiteiten hebben we de inhoud vorm gegeven. Dit bracht ons vaak naar spannende gebieden en er waren veel emotioneel ongemakkelijke momenten. We hebben ook duidelijk gemaakt dat we niet probeerden consensus te bereiken. Het was voor elke deelnemer om te beslissen wat ze van de workshop hadden meegenomen, wat ze geloofden en wilden implementeren. We hebben niet geprobeerd woordenlijsten op te stellen. In plaats daarvan hebben we veel woorden gegeven en gedebatteerd wat ze voor ons allemaal betekenden. Dit is een moeilijk proces, veel moeilijker dan een training die gericht is op het geven van vooraf bepaalde antwoorden. Maar leren is het meest intensief wanneer het op zijn moeilijkst is, maar daarnaast waren er ook ongelooflijke hoogtepunten, momenten van opwinding, ontdekking en gejubel, niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor de trainers, facilitators en betrokken instellingen. Wij hebben zelf waarschijnlijk meer dan wie dan ook geleerd. Er ontstonden nieuwe vriendschappen en de deelnemers waren vooral dol op de inzichten die ze kregen in de praktijk, ervaringen en visies van de anderen. We hebben ons best gedaan om een ​​oprecht gevoel van gelijkheid te behouden, maar hebben ook van iedereen discipline, focus en punctualiteit verlangd.

Wie waren de deelnemers?

We hebben duo’s van leraren en creatieve professionals geworven, die al eerdere ervaring hadden met samenwerken in hun land. Dit was een van de belangrijkste aspecten van het programma. Deelnemers waardeerden de mogelijkheid om de ideeën samen met hun teamgenoot te bespreken enorm, waardoor ze de tijd en ruimte kregen om ze diepgaand te verkennen op manieren waarop ze normaal gesproken zelden samenwerkten. Dit werd versterkt door het feit dat deze duo’s elke avond de gelegenheid kregen om samen te reflecteren op de dag, afgezonderd en in hun moedertaal. Alleen al het observeren van de duo’s terwijl ze samen overlegden was erg interessant, gezien de intensiteit van de betrokkenheid en discussie die getoond werden.

De opzet van de training delen met deelnemers

De deelnemers kregen een zeer korte samenvatting met alleen de titels van de trainingsonderdelen voordat ze kwamen. We vinden het belangrijk dat de volledige details van de training niet bekend worden gemaakt voor de training. De activiteiten zijn interessanter als ze als een verrassing komen. Een andere reden is dat iedere training zijn eigen momentum ontwikkelde en activiteiten werden toegevoegd of verwijderd op basis van de interesses en dynamiek van de groep. Dat is eenvoudiger te doen wanneer er van tevoren geen gedetailleerd schema is afgegeven. Na de workshop werd het volledige gedetailleerde overzicht van wat er gedaan was naar elke deelnemer gestuurd, zodat ze het in hun professionele praktijk konden gebruiken, samen met kopieën van alle presentaties en video’s die in de training werden gebruikt.

Opwarmoefeningen

We denken dat opwarmingsoefeningen erg belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat het leren zo goed mogelijk plaatsvindt. We hebben in het schema voorbeelden gegeven van opwarmactiviteiten die elke ochtend en na de lunch kunnen worden gebruikt. We nodigden de deelnemers ook uit om hun eigen opwarmactiviteiten in te brengen en zelf te leiden, en deze werden in plaats van enkele van de activiteiten die we van plan waren ingezet. Daarom hebben we naast de opwarmingsoefeningen in de beschrijving van de training een kleine selectie van alternatieve oefeningen toegevoegd die je aan het einde van het document kunt vinden. Er is ook een grote verscheidenheid aan alternatieven die elders online beschikbaar zijn. Het is echter een belangrijk uitgangspunt ervoor te zorgen dat deelnemers hun eigen opwarmingsoefeningen voorstellen en leiden, zodat naarmate de week vordert de training steeds meer als een co-creatie voelt.

Hoe om te gaan met de tijd

Het gedetailleerde overzicht van de training geeft de tijd aan die voor elke activiteit en oefening uitgetrokken wordt. Elke groep deelnemers is echter anders en het is moeilijk te voorspellen hoe lang een oefening moet duren. Met name in de reflecties, waar het meeste leren daadwerkelijk plaatsvindt, is het essentieel om de deelnemers voldoende ruimte te geven om mee te doen. Niet bang zijn om een ​​stilte te laten vallen, is een goede manier om de meer terughoudende deelnemers te stimuleren mee te doen. Als er een rijke en constructieve discussie plaatsvindt, laat die dan gebeuren. Maar wees meedogenloos als het gesprek oppervlakkig is en voortkabbelt, en ga verder met de training.

Naambordjes

Onze benadering van naambordjes veranderde in de loop van de tijd. In het begin waren we van mening dat deelnemers misschien terughoudend waren met het dragen van naambordjes. Er ontstaat vaak ook een probleem wanneer een programma gedurende een aantal dagen plaatsvindt, omdat de naambordjes van de dag ervoor vaak op de kleding van gisteren blijft zitten. Uiteindelijk hebben we vaak naambordjes gebruikt, omdat deelnemers de namen van de andere deelnemers wilden weten, maar we hielden het informeel en eenvoudig door gebruik te maken van schilderstape en markeerstiften waarmee mensen snel een naambordje konden maken.

Groepen vormen

Bij veel van de activiteiten moeten de deelnemers in groepen van verschillende groottes verdeeld worden. U kunt dit het beste verschillende manieren hebben om dit snel te doen. Je kunt aan elke deelnemer een nummer van 1 tot 5 toewijzen en vervolgens alle 1’s laten samenwerken, de 2’s samenwerken enz. Of je kunt touwtjes in verschillende lengtes knippen, waarna deelnemers willekeurig een touwtje kunnen kiezen, en dan gaan alle mensen met touwtjes van dezelfde lengte samen aan de slag. Of je kunt de namen van 5 dieren op kaarten schrijven en de kaarten verdelen. Iedereen die een kaart met hetzelfde dier heeft gekregen, moet samenwerken, maar ze moeten hun groep vinden door de geluiden van dat dier na te doen. Met andere woorden, alle honden moeten blaffen en de andere blaffers vinden. Houd een aantal van deze vormen achter de hand om de indeling in groepen leuk en interessant te houden.

Pauzes

De eerste volledige dag van het programma is intens en de pauzes zijn kort. Over het algemeen hebben deelnemers aan het einde van de eerste dag het gevoel dat ze langere pauzes willen. Bespreek dit met hen. Het gedetailleerde schema laat langere pauzes zien naarmate de week vordert. Dit kan in antwoord op hun behoefte getoond worden.

Dagelijks reflectieblad

Een ander krachtig hulpmiddel om de ontwikkeling van de week te sturen, waren de dagelijkse reflectiefbladen. Elke deelnemer moest elke avond 5 minuten besteden aan het invullen van een eenvoudig anoniem blad met drie secties: ik vond … ik merkte … Ik wil voorstellen…. Deze werden verzameld en de facilitators lazen ze en bespraken ze ’s avonds. Op basis van de gemaakte opmerkingen zijn er zijn wijzigingen aangebracht in het programma. Er zijn nieuwe activiteiten geïntroduceerd, andere zijn verwijderd. Deelnemers waardeerden dit deel van het proces enorm, omdat ze daardoor niet alleen het gevoel kregen dat er naar hen werd geluisterd, maar ze werden ook co-creators van de workshop.

Omgaan met de verschillende talen

Een van de basisprincipes van de training is de multinationale aanpak, die meteen de vraag oproept hoe om te gaan met de verscheidenheid aan talen van deelnemers uit 10 tot 12 landen. Bij het ontwikkelen van de training is besloten Engels te gebruiken als voertaal, ook betekent dit dat veel potentiële deelnemers die het Engels onvoldoende machtig zijn daardoor uitgesloten worden. De beperking van het aantal deelnemers uit elk land tot maximaal twee duo’s garandeerde dat deelnemers met Engels als moedertaal geen dominante groep konden worden en dat min of meer alle deelnemers – en soms zelfs de facilitators – met een voor hen vreemde taal moesten worstelen. Omdat het voor alle deelnemers erg intensief was om voor het eerst zeer intensieve trainingsdagen te ervaren in een vreemde taal, boden we hen de mogelijkheid om elke avond na te denken over hun ervaringen in duo’s in hun eigen taal. Deze reflectiefase was erg belangrijk voor de deelnemers en zij gebruikten deze om te vertalen en het leren van de dag in hun eigen taal te verdiepen.

Participatieve facilitators

Over het algemeen wordt elke activiteit geleid door één facilitator. Om het gevoel van partnerschap te versterken, werd van facilitators verwacht dat ze, als ze geen activiteit leidden, als deelnemer meededen.

En bovenal was de training ongelofelijk uitputtend met zeer lange dagen – 12 tot 14 uur op de meeste dagen. Maar de mogelijkheid om op deze manier samen te werken was zo uniek, het leren was zo intens en het plezier was zo groot dat we denken dat de overgrote meerderheid van de deelnemers het niet anders zou willen hebben gehad.

De toegevoegde waarde van Europa

Het samenbrengen van leraren en cultuurbeoefenaars uit veel verschillende Europese landen is geen gemakkelijke taak voor degenen die het moeten organiseren. Maar ondanks de organisatorische werkdruk, toonden onze ervaringen met de zes trainingen duidelijk de enorme waarde van dit trans-Europese trainingsmodel voor alle betrokken partijen: de deelnemers, de facilitators en de betrokken instellingen. De meeste deelnemers hebben het als een verrijking en eye-opener ervaren om kennis te maken met de vele verschillende perspectieven die we hadden op de aangedragen onderwerpen, om die verder te verkennen en de vele verschillende benaderingen te begrijpen en te waarderen die beoefenaars hadden ontwikkeld om met veelvoorkomende problemen om te gaan. Samen leren hoe het complexe en veelzijdige onderwerp van diversiteit wordt besproken en vertaald in sociale activiteiten of politieke programma’s in verschillende Europese landen, heeft ons tegelijkertijd geholpen en aangemoedigd om onze eigen positie te heroverwegen en ons verbonden te voelen met het zeer abstracte en complexe concept van Europa.

Lokale, regionale, nationale of grensoverschrijdende aanpassing

Vanaf het begin van het proces van het ontwikkelen en testen van de training hebben we aandacht gehad voor de vraag van de verschillende belanghebbenden die bij het proces betrokken zijn, om lokale, regionale, nationale of zelfs transnationale trainingsconcepten met de buurlanden te ontwikkelen, op basis van het trainingsmateriaal en de ervaringen van ons project. We hebben deze ontwikkelingen aangemoedigd en ruimte gegeven voor de verdere ontwikkeling van deze ideeën tijdens enkele van onze projectbijeenkomsten. Maar we willen benadrukken dat deze training expliciet gericht was op een Europese of op zijn minst multinationale leerervaring voor duo’s van leraren en cultuurbeoefenaars. Zodra u een van de basiscomponenten van het concept wijzigt en de hele training of sommige oefeningen ervan aanpast aan uw specifieke situatie, moet u zich bewust zijn van de consequente impact van een dergelijke wijziging op alle aspecten van de trainingsmodule. Dit kan van invloed zijn op de algehele setting, de samenstelling van de deelnemers, het taalprobleem of andere elementen, die nauw verband houden met het leereffect dat u wilt bereiken.